कांदा जातीचे निवड, रोपवाटिका व अन्नद्रव्य व्यवस्थापन

Thursday, Oct. 1, 2020 | 6:30 p.m.

About

डॉ. विजय महाजन

प्रधान वैज्ञानिक

कांदा आणि लसूण अनुसंधान निदेशालय

राजगुरूनगर, पुणे

Organized by
Vegetable Growers Association of India
Language
Marathi