ऊस उत्पादकता वृद्धी तंत्रज्ञान

Sunday, Nov. 22, 2020 | 11 a.m.

About

वक्ते:
श्री. विकास देशमुख

IAS

माजी कृषी आयुक्त

आयोजक:
डॉ. आर. बी. देशमुख
अध्यक्ष
महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्था, पुणे
माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.

Organized by
महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्था पुणे INSTITUTION OF AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS. (IMAT) PUNE
Language
Marathi