कुक्कुटपालन व्यवसाय

Sunday, Dec. 6, 2020 | 11 a.m.

About

वक्ते:
डॉ काकासाहेब खोसे

सहाय्यक प्राध्यापक

कुक्कुटपालन शास्त्र विभाग

पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी

आयोजक:
डॉ. आर. बी. देशमुख
अध्यक्ष
महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्था, पुणे
माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.

Organized by
महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्था पुणे INSTITUTION OF AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS. (IMAT) PUNE
Language
Marathi