आंतरराष्ट्रीय वायदे बाजार व भारतीय शेती

Saturday, Nov. 21, 2020 | 5 p.m.

About

मार्गदर्शक
श्री. दीपक चव्हाण
शेतीमाल अभ्यासक

आयोजक
डॉ. बी. के. जगताप
कार्यकारी अध्यक्ष

श्री. शेखर गायकवाड
आय. ए. एस, साखर आयुक्त

डॉ. जे. आर. कदम
सचिव

टीप: रेजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुमच्या ई-मेल आयडीवर वेबसंवाद जॉईन करण्यासाठीची लिंक पाठवण्यात येईल कृपया त्या लिंक चा वापर करावा.

Organized by
Alumni Association College of Agriculture Pune
Language
Marathi